Ndiye here?

Ndiye here?
Wawaiti haurare uchimufunga
wowodai kudanzuradanzura nezvibhakera seunotamba tsiva
Ndiye here?
Wawaiti haudye ukaswera usina kumuona
wowodai kutema nedemo sounotema mombe yapamagadziro
Ndiye here?
Wawaiti kana usina kumuona haunzwe zvakanaka
wowodai kuzvambaradza nebonda seunorova nyoka
Ndiye here?
husiri hupenzi hwako
kana ihwo hutera hwako
kutsvaga mbiri yekurova asingadzoreri.

Comments

Popular posts from this blog

Chiuno Hachina Murombo Muzukuru