Posts

Sei achinzi muroora

Kana neni ndainetsekawo kuti seiko mudzimai achinzi muroorwa nemhuri yekwaakaroorwa? Vanhu vazhinji vaindivhunza kuti sei achinzi muroora? Ndakaita tsvakurudzo iyo yakandisvitsa pane zviri pazasi apa. Zvishoma zvandakawana ndizvo zvandati tipakurirane pazasi apo. Ngatitandarei neChiShona.

Muroora

Kune vanhu vazhinji vanogarondivhunza kuti ko iro izwi rekuti muroora rakabva kupi chaizvo uye kuti sei iye muroora achinzi muroora iye ari munhu anotoroorwawo zvake? Nguva zhinji vanhu vaitemeseka musoro kuti chimbori chii? Vamwe vakava nepfungwa yekuti makare mudzimai ndiye aimbobhadhara fuma kuvabereki vemurume kusvika zvazosandurwa nekufamba kwenguva. Aingova mafunga mafunga kusvika tazosangana nechokwadi ichi.

Duramazwi Guru reChiShona rinodudzira muroora richiti, “Mukadzi wemwanakomana wemhuri.” Uye rinotiwo anogona kudaidzwa namamwe mazwi akafanana neanoti makoti, muzakazi kana kuti munyamwana.

Vanhu vanodaidza mukadzi wemwanakomana wemhuri kuti muroora ndivo vanoti, hanzvadzi dzemurume wa…

Tadzoka zvakasimba

Kuvaravi vose vanorava zvinyorwa zvemudara rino, tadzoka kuzororo tine zvirongwa zvitsva. Kubvira zvino zvichienda mberi tichange tichitandara tose pano tichibatsirana kuzivisana nezvetsika nemagaririro pamwe nedzimwe tsvakurudzo pamutauro netsika dzavaShona.

Vadzidzisi 

Makasununguka kuvhunza izvo zvinokunetsai zvamunenge musina ruzivo nazvo. Pano tinobva taita tsvakurudzo yazvo tokupakurirai zvatinenge tawana kubva mutsvakurudzo idzi.


Vadzidzi

Makasununguka kuunza basa riya ramunopiwa kundoitira kumba. Kana pane zvinenge zvichinetsa, zvimwe zvacho munobata Ngatidzidzei Shona panyumeri dzinoti +263782883203. tinobatsirana kususukidza ChiShona mberi.


Huyai titandare muno mudara, nzvimbo ihuru. Hapana asingakwani kana tasvika panyaya dzemutauro.

Ndatenda ndini wenyu,


Tinashe Muchuri
+263 782 883 203

ZUJ yokurudzira vatapi venhau kuvamba mabhurogu

Image
Munyori mukuru weZimbabwe Union of Journalists (ZUJ), Foster Dongozi anokurudzira vatapi venhau kuti vavambe mabhurogu vari mumapoka kana vakazvimirira sedungamunhu senzira yekuti vazvigadzirire mabasa sezvo mabasa ava mashoma mundima iyi.

 Achitaura muhurukuto yavakaira nePaZimbabwe pazvidzidzo zvekuvamba mabhurogu zvaikotsverwa neZUJ izvo zvakaitirwa pamuzinda weNEC FOOD muHarare mukutanga kwesvondo rino akati zvichitevera kusiyiswa mabasa kwevatapi venhau vazhinji mumakambani ezvekufambiswa kwamashoko muZimbabwe, zvakanaka kuti vatapi venhau vazvivambire mabhurogu avo kuti vagone kuzvishandira pachavo.

“Chikonzero chekuti tiite zvidzidzo izvi, takahoona kuti mabasa akupera, vashandirwi vanongotiita madiro aJojina, nhasi wadzingwa mangwana madzingwa mese. Kana vekumatara vakatiti ivo vakadzingwa nenyaya dzanaZUVA idzi hapana kana sendi rimwe ravachawana remudyandigere, takaona kuti a-a zvakakosha kuti isu sevatori venhau tionewo nzira dzatingashandisa kuti tizvishandire kwete kuti …

ZIBF yodeedzera zvinyogwa zvekuumba nhaurwa dzeIndaba

Guwerere remabhuku rinodaidzira hwaro hwezvinyogwa zvichaumba nhaurwa dzezvemabhuku neupfumi izvo zvichaitwa kupera kwaChikunguru zvichipinda mukutanga kwaNyamavhuvhu. Zvinyorwa zvinotarisirwa kunge zviri zvinechekuita nekuti mabhuku aiitise vakaanyora, vanoatsikisa, nevanoatengesa mari inoraramisa mhuri nekuunganidza upfumi. Misoro yenyayadzichange dzichikurukurwa munhaurwa dzichiturwa paIndaba yegore rino inosanganisira zvinotevera pazasi apo mutsamba yakabva kunasachigaro weBhodhi yeZimbabwe International Book Fair Association (ZIBFA)rinova sangano rinofambisa hurongwa hweguwerere remabhuku muZimbabwe. Dear Stakeholder We would appreciate the circulation of this Call for Abstracts to your colleagues. ZIBF INDABA 2017 CALL FOR ABSTRACTS On behalf of the Executive Board of The Zimbabwe International Book Fair Association, I wish to advise that the approved Theme for 2017 is – “Making the Book Pay!”. We are, therefore, pleased to announce that the dates for The Zim…

Ticha Muzavazi vanotura bhuku rezvidzidzo zvekuridza mbira Kana

Image
Mbira chiridzwa chakasimba munyika yeZimbabwe nedzimwe nyika dzemuAfurika. Zvakadaro hazvo, chiridzwa ichi hachina zvidzidzo zvekuchiridza zvakanyorwa zvikatsikiswa zvekuti munhu anogona kudzidza ari ega aine mbira yake. Chinyorwa chezvidzidzo chaiva chaDumi Maraire. Maraire akaitisa mbira yeNyunga Nyunga mbiri pasi rino apo aipota achidaidzwa kunze kwenyika kunodzidzisa kuridzwa kwembira nenhoroondo yayo.
Ticha Muzavazi zvino vauyawo nezvidzidzo zvekuridza mbira izvo zvakanyorekera kune vazhinji. Ticha Muzavazi vanoti vakasundwa kuburitsa bhuku iri pamwe nekurinyoira nekuda kwekuti vana vavaidzidzisa mbira vekuchikoro chest Giles vaiva vadoko uye vari vakaremara. Izvi zvakaita kuti vake kutsvaka nzira inoita kuti mudzidzi adzidze zviri nyore kuridza mbira. Vakazotsauka pahurongwa hwaMaraire hwekunyora zvitinywa zvembira kubva pa1 kusvika 15 vachizvitsiva ne1 kusvika 4 kubva kuruboshwe pamwe nekurudzyi.
Senzira yekunyoresa kudzidzwa kwadzo mbira, Muzavazi akaita kuti mudzidzi anakirwe …

Chamira sanduko-- pamabasa/ Be Bold for Change- in the Work Place

Image
Mhemberero dzezuva revanhukadzi oasi rose rakaitirwa paNational Gallery of Zimbabwe muHarare. Paiva navanhu vakawanda chose vakauya kuzonzwa nhaurwa navanachamangwiza mundima dzakasiyana-siyana dzinosanganisira zvekurima, zvemutemo nezvekufambiswa kwemabasa. Vanhukadzi navanhurume kubva kumishando yakasiyana-siyana vakaungana apa kuri vaite zvenzeve nemeso kwete kuzoita zvemuromo nekuti vaisada kuita kutautirwa hunyimwa.
  2017

Mudondo rekwaMutatiri KwaZimuto

Image
Zvinofadza kufamba uchiwana ruzivo rutsva. Regai vachenjeri vekare vakati chitsva chiri murutsoka. Vainge vaongorora vakaona zvokwadi kuti chitsva chiri murutsoka rwechokwadi. Kekutanga kusvika kumapani ekuZimuto nzvimbo isina makomo anoonekera asi wati iwo mapani kanhi nezvikomo zvidiki zvine michero inozipa. Kekutanga ndakadyawo tsvoritsvoto nembambara idzo ndainge ndajairawo kudya tiri kwedu kuZaka.

       (c) Tinashe Muchuri 2017 02 04