Posts

Showing posts from March, 2015

Kurira kwegandira mumambakwedza ezuva

Image

Mazwi matsva

Ndange ndichimhemhaira ndokusangana nemazwi aya mamwe acho agara anotoshandiswa asi mamwe azobudawo nemundangariro dzangu. Zvichida tiri vazhinji tingade kuti tisaite usimbe nekuunza mazwi matsva nekuti vekare vakatipa mazwi aienderana nezvitsva zvenguva yavo. Mazwi akaita sekuti mugwagwa vachireva road; muponoro vachireva pole; nduwe vachireva pant; komichi vachireva cup, gumbeze vachireva blanket.

Ari pazasi aya akafungwa navamwe. Mamwe acho naivo vekare vaiva vasina usimbe. Mashoma ndiwo azongovawo matsva uye mamwe kuitira kuti ekare acho vanhu vasazonetseka kutsvaka rechiShona rinoenderana naro.


Baba VaShero naMadzibaba Nicholas Zacharia, nguva ndiyoyi

Zibf 2015 Indaba call for papers

Image
ZIBF yodaidzira zvinyorwa zvehurukuro dzichaitwa panguva yeguwerere remabhuku kupera kaChikunguru tichipinda muna Nyamavhuvhu wa2015.


THE ZIMBABWE INTERNATIONAL BOOK FAIR 2015 Indaba call for papers
THEME: GROWING THE KNOWLEDGE ECONOMY THROUGH RESEARCH, WRITING, PUBLISHING AND READING
INDABA CONFERENCE: 27 JULY – 28 JULY
CALL FOR ABSTRACTS
On behalf of the Executive Board of The Zimbabwe International Book Fair Association, I wish to advise that the approved Theme for 2015 is – Growing the Knowledge Economy through Research, Writing, Publishing and Reading. We are, therefore, pleased to announce that the dates for The Zimbabwe International Book Fair have been set for 27 July – 1 August 2015 while The Indaba Conference is slated for 27 and 28 July.
In arriving at this Theme, the Executive Board took into account the many diverse recommendations made by participants at the conclusion of the 2014 Indaba and extracted the general spirit of those recommendations in order to determine this Th…