Posts

Showing posts from July, 2016

Miss Deaf Zimbabwe onokwikwidza kuMiss Deaf Africa 2013 kuSouth Africa.

Image

Guwerere reZIBF 2016

Image
Zimbabwe international Book Fair yakavamba zuro iri kuenderera mberi apo Indaba ichapera nhasi tosumudzira mangwana nezuva revatengesi vemabhuku apo vanenge vachitengeserana kodzero dzekutsikisa mabhuku mune dzimwe ndimi, mamwe matunhu nenyika. Zuva rechina rinenge rava rejikerere, munhu wese anokokwa kuzosangana navanyori uye kuzosangana nabhuku matsva. Mabhuku akakosha. Nyaya zhinji dzichange dzichitevera.

Guwerere reZIBF 2016 rauya nezvitsva

Image
Akafanobata chigaro chebhodhi resangano reZIBFA, Blazio Tafira iro rinorongedza huronongwa hweguwerere reZIBF anoti guwerere iri rauya nezvitsva muchikamu charo cha2016.
Achitaura pamusangano wekutura hurongwa hweZIBF 2016 wakaitirwa pamahofisi eZIBF munguva pfupi yadarika uhwo huchange huchimanya nedingindira rinoti, ‘Kusumudzira Chidokwadokwa Mukuverengera Budiriro Isingagumi’ (Igniting Interest in Reading for Sustainable Development’ kana zvichipindurwa kuShona, Tafireyi akati ZIBF yegore rino ine zvimwe zvati wedzerwei kupfuura pane zvagara zvichizivikanwa navatsigiri veguwerere iri.
“Makwikwi ezviperengo eJunior Achievers Competition echiperengo “B” akatanga gore radarika achange achienderera kuitwa gore rino, kuchange kune kanzvimbo kemitauro yemunyika ako kachatanga kuitwa gore rino kachidaidzwa kuti, Indigenous Languages Corner uye kuti kuchange kuchitengeswa mabhuku akaderedzeswa mitengo munguva yeguwerere rezviratidzwa zvemabhuku izvi,” akadaro Tafireyi.
Akawedzerawo achiti…

Chii chinoitika?

Image

Pabindu remurimi anoziva kupingira mwaka

Image
1.Zhara inoda kurobwa nemushamhu nekurima mbeu yeshanga duku. Varimi vanokurudzirwa kuti varime mbeu iyi asi nekuda kwechijairira chavava nacho chakudya sadza rechibage vava kutambudzwa nezhara kunyange nemakore asingafaniri kuwana vanhu nezhara. Gore rino kunohi gore reElnino rakakonza zhara asi zvichionekwa avo vakarima mbeu dzetsanga duku vakakohwa zvokuti vanongoita yokuhwa pavamwe zhara yacho
2.Banda kana kuti bwanyanza ndicho chigadzirwa chaishandiswa makare kare vanhu vasati vava kuvigwa mumabhokisi emapuranga. Banda rinorukwa namatanda achisunganidzwa nemakavi akasimba kuti munhu asadonha. Banda zviya kana munhu adzikiswa mugomba rinotemwa temwa zvidimbu zvinokwana muguva. Vamwe vanorishandisa kutakura murwere asisisiri kugona kufamba ega.
3.Garingizha mwena unowanikwa kazhinji pachuru. Garingizha mwena unowanzogadzirwa namajuru. Panguva zhinji mwena uyu unogona kudaidzwa navamwe kuti musingwi. Mumusingwi munorasirwa zvakawanda. Vamwe vaishandisa kurasha svodzwa, nhenjana uye k…