Posts

Showing posts from 2017

ZUJ yokurudzira vatapi venhau kuvamba mabhurogu

Image
Munyori mukuru weZimbabwe Union of Journalists (ZUJ), Foster Dongozi anokurudzira vatapi venhau kuti vavambe mabhurogu vari mumapoka kana vakazvimirira sedungamunhu senzira yekuti vazvigadzirire mabasa sezvo mabasa ava mashoma mundima iyi.

 Achitaura muhurukuto yavakaira nePaZimbabwe pazvidzidzo zvekuvamba mabhurogu zvaikotsverwa neZUJ izvo zvakaitirwa pamuzinda weNEC FOOD muHarare mukutanga kwesvondo rino akati zvichitevera kusiyiswa mabasa kwevatapi venhau vazhinji mumakambani ezvekufambiswa kwamashoko muZimbabwe, zvakanaka kuti vatapi venhau vazvivambire mabhurogu avo kuti vagone kuzvishandira pachavo.

“Chikonzero chekuti tiite zvidzidzo izvi, takahoona kuti mabasa akupera, vashandirwi vanongotiita madiro aJojina, nhasi wadzingwa mangwana madzingwa mese. Kana vekumatara vakatiti ivo vakadzingwa nenyaya dzanaZUVA idzi hapana kana sendi rimwe ravachawana remudyandigere, takaona kuti a-a zvakakosha kuti isu sevatori venhau tionewo nzira dzatingashandisa kuti tizvishandire kwete kuti …

ZIBF yodeedzera zvinyogwa zvekuumba nhaurwa dzeIndaba

Guwerere remabhuku rinodaidzira hwaro hwezvinyogwa zvichaumba nhaurwa dzezvemabhuku neupfumi izvo zvichaitwa kupera kwaChikunguru zvichipinda mukutanga kwaNyamavhuvhu. Zvinyorwa zvinotarisirwa kunge zviri zvinechekuita nekuti mabhuku aiitise vakaanyora, vanoatsikisa, nevanoatengesa mari inoraramisa mhuri nekuunganidza upfumi. Misoro yenyayadzichange dzichikurukurwa munhaurwa dzichiturwa paIndaba yegore rino inosanganisira zvinotevera pazasi apo mutsamba yakabva kunasachigaro weBhodhi yeZimbabwe International Book Fair Association (ZIBFA)rinova sangano rinofambisa hurongwa hweguwerere remabhuku muZimbabwe. Dear Stakeholder We would appreciate the circulation of this Call for Abstracts to your colleagues. ZIBF INDABA 2017 CALL FOR ABSTRACTS On behalf of the Executive Board of The Zimbabwe International Book Fair Association, I wish to advise that the approved Theme for 2017 is – “Making the Book Pay!”. We are, therefore, pleased to announce that the dates for The Zim…

Ticha Muzavazi vanotura bhuku rezvidzidzo zvekuridza mbira Kana

Image
Mbira chiridzwa chakasimba munyika yeZimbabwe nedzimwe nyika dzemuAfurika. Zvakadaro hazvo, chiridzwa ichi hachina zvidzidzo zvekuchiridza zvakanyorwa zvikatsikiswa zvekuti munhu anogona kudzidza ari ega aine mbira yake. Chinyorwa chezvidzidzo chaiva chaDumi Maraire. Maraire akaitisa mbira yeNyunga Nyunga mbiri pasi rino apo aipota achidaidzwa kunze kwenyika kunodzidzisa kuridzwa kwembira nenhoroondo yayo.
Ticha Muzavazi zvino vauyawo nezvidzidzo zvekuridza mbira izvo zvakanyorekera kune vazhinji. Ticha Muzavazi vanoti vakasundwa kuburitsa bhuku iri pamwe nekurinyoira nekuda kwekuti vana vavaidzidzisa mbira vekuchikoro chest Giles vaiva vadoko uye vari vakaremara. Izvi zvakaita kuti vake kutsvaka nzira inoita kuti mudzidzi adzidze zviri nyore kuridza mbira. Vakazotsauka pahurongwa hwaMaraire hwekunyora zvitinywa zvembira kubva pa1 kusvika 15 vachizvitsiva ne1 kusvika 4 kubva kuruboshwe pamwe nekurudzyi.
Senzira yekunyoresa kudzidzwa kwadzo mbira, Muzavazi akaita kuti mudzidzi anakirwe …

Chamira sanduko-- pamabasa/ Be Bold for Change- in the Work Place

Image
Mhemberero dzezuva revanhukadzi oasi rose rakaitirwa paNational Gallery of Zimbabwe muHarare. Paiva navanhu vakawanda chose vakauya kuzonzwa nhaurwa navanachamangwiza mundima dzakasiyana-siyana dzinosanganisira zvekurima, zvemutemo nezvekufambiswa kwemabasa. Vanhukadzi navanhurume kubva kumishando yakasiyana-siyana vakaungana apa kuri vaite zvenzeve nemeso kwete kuzoita zvemuromo nekuti vaisada kuita kutautirwa hunyimwa.
  2017

Mudondo rekwaMutatiri KwaZimuto

Image
Zvinofadza kufamba uchiwana ruzivo rutsva. Regai vachenjeri vekare vakati chitsva chiri murutsoka. Vainge vaongorora vakaona zvokwadi kuti chitsva chiri murutsoka rwechokwadi. Kekutanga kusvika kumapani ekuZimuto nzvimbo isina makomo anoonekera asi wati iwo mapani kanhi nezvikomo zvidiki zvine michero inozipa. Kekutanga ndakadyawo tsvoritsvoto nembambara idzo ndainge ndajairawo kudya tiri kwedu kuZaka.

       (c) Tinashe Muchuri 2017 02 04

Kunze kweHarare kunonaka: maguwerere ehudavadi mugore ra2016

Image
Vachenjeri vekare vakati chitsva chiri murutsoka garo harina chitsva. Ko ukasafamba ungaonei kana kuzivei zvitsva. Mugore ra2016 ndakafamba ndichitsvaka kuziva zvitsva uye kutandadzwa nezvandaiona. Mukufamba kwangu handina kushaya zvakatora moyo wangu zvikandisimudzira uye zvikandipa zvidzidzo. Ndakavakurudzwa pamaonero angu uye mafungiro pamwe nemaitiro. Chidzidzo chandakasangana nacho chikuru ndechokuti hudavadi hahuwanikwi muHarare chete. Hongu Harare ndiyo muzinda mukuru wenyika yeZimbabwe, uye munhu wese anomanyirako asi iye zvino yazarisa zvekuti hapachina chitsva chinoshamisa kuona kana kufadza chichiri muHarare. Kunze kweHarare kunonaka kudarika Harare. Muzipiro wekunze kweHarare unokusiya usisadi kugara muHarare uye wachenjera zvekuti panotaurwa nyaya dzehudavadi hauomereri nekubatirira pavadavadi vemuHarare saivo vega vanogona kutandadza vanhu. Ndichatanga nekutaura nezvandakaona uye zvakanditora moyo kunze kweHarare.
Ndau Festival of the Arts (NDAFA)
Iri guwerere rehudavadi kw…

Regai zvikurirane mashawi nezviyo!

Image
Kana washanya ukasangana nezvawaona pakushanya ungarega here kugoverana nevamwe kuti vaonewo. Nyaya yezviyo namashawi pakupatsanurwa kwazvo kukurirana kwazvo uye kusiyaniswa pakuchekwa iri munzira kuuya. Apa ndamboti mumboyevedza meso neizvi.