Posts

Showing posts from June, 2016
Image
Who is a child? Ndeupi anganzi mwana? Chipawo girl power project Mukokori: Chipo Bhasopo
Vhenyenguro:Tinashe Muchuri
Mumwedzi waChikumi nyika zhinji dzemuafurika dzinorangarira zuva remwana wemuAfrika iro rinodaidzwa kunzi InternationalDay of an African Child rakauya mushure mekurangarira avo vakasimudzira nekuratidzira kupokana nehutungamiri hweapartheid kuSouth Africamugore ra1976 uko kunodaidzwa nekuti Soweto Uprising.
Vana kunzvimbo dzakatsaukana vanoungana vachitaura nezvematambudziko anosangana navana munyika ayo anenge achirwisana nekodzero dzavo pamwe nekurarama kwavo kwakaringana. Senzira yekurangarira zuva iri, sangano reChipawo iro rinova rinoshanda nevana pamwe nevechidiki mundima yehudavadi vakaita mutambo wavo waidaidzwa kuti Who is a Child? Ndeupi anganzi mwana? Kana zvichipindurwa kuchiShona, uyo wavakatambira paTheatre in the Park musi weMugovera wadarika.
Mutambo uyu uyo waisanganisira kudzana, kuimba, kutaura nemuviri zvisina mazwi pamwe nemashoko anobata moyo, wakavaraid…

Anohwa

Zvatinobwereketerana pano
pane akamisa zheve kutapa
tinozviziva wakatumwa
kutumwa kuzohwa isu,
pamwe uchitanga uriwe
isuwo hedu tichitevera
zvino chihwa hama
iyewezve mutereri
uriwezve musvitsi kwavari
tanyara nekutevera nhema
tamboshivirira asi haiwa zvava kusvodesa izvi
ukahwavo nezvana zvopazhamuka pachena
zvoshura hope dzamambo
usasiya kana shoko
urevese sekureva kwedu nemo nemo, tanyara!
vavudze zvose zvatakareva neiyi nhamo yokushaya shavo
kungokuvudzavo zvedu
kuti zvitsva here?

(c) 05/06/2016 Tinashe Muchuri