Posts

Showing posts from October, 2015

Tomurangarira nemazwi, mbira, ngoma nehosho Chenje.

Image
Mangwana izuva rekupembera nguva iyo takava naChenjerai Hove. Mutambo uyo uchaona vose avo vaakatamba navo vachisangana kunzvimbo yeQueensdale Sports Club uko vanhu vachange vachidavadika nenzira yekurava pamwe nekudetemba, mbira dzichirira.
Zvakanaka kurangarirana. Vanyori kazhinji aenda haana anorangarira. Aenda zvatosarira kumhuri kuti varangarirwe. MuZimbabwe airangararirwa achiunganirwa vanhu vachidavadika ndiDambudzo Marechera. Kwemakore akati kuti vanhu vaisangana vachipemberera zuva rokuzvarwa kwake vanhu vachirangarira kuti kudei ari mupenyu angadei ava papi nekunyora. Ipapo vanhu vanenge vachiita nduri dzake nedzavo.
Kune vanyori vakatisiya vakawanda chose. Vamwe vakaita saYvonne Vera airangarirwa nekuda kwemakwikwi ekunyora nyaya pfupi paguwerere rezvemutambo netsika reIntwasa Arts Festival koBulawayo. Ava ndivo vashoma vane vari kuvarangarira. Vazhinji pavakaenda vakabva varova. Chiitiko chamangwana chichasumudza nhunha dzavanyori dzakawanda dzinosanganisira kuti varem…

Tsoka yangu

Image
Kwadzakasvika ndini ndinokuziva Vakadziona ndivo vanodziziva Vamwe vakaona ava matsimba Vamwe ndokuhwa kuti ndakatsika kwavo
Padzakaonekwa kumwe vamwe vaidzishuvira Padzaishuvirwa kumwe vamwe vaidziona Tsoka dzangu ndidzo dzinonditakura Kusvika kwaari mudiwa wemoyo Kusvika kwaari akatora moyo Kusvika kwarwuri rukuvhute rwangu Kusvikayo kune pfumvudza  Asi dzinoramba kunditakura kusvikayo nyika
Kwandinosvika ndakatakurwa kunyika yokwedu Kwandakauya riya zuva dzisina kupfeka ndakatakura mumaoko Ndigosvikayo dzisina kupfeka ndakatakurwa mumaoko

(c) Tinashe Muchuri 2015

Chibuku Road to Fame/ Mwezha wemukurumbira neChibuku

Image