Chibarabada

Nguva yoda kutsvukira. Richivete zvaro asi roda kupepuka. Munguva pfupi iri kutevera rinenge rofamba ronga panyika richisvika nekusina kusvika tsoka dzangu, kwakasvika nzeve dzoga.

Comments

Popular posts from this blog

Chiuno Hachina Murombo Muzukuru