Chiziviso

VekuMasvingowe-e, musazoti hamuna kuudzwa
 Mangwana tinenge tiri kwenyu
Vari Mucheke, udzaiwo vari kuRujeko
Vari kuRujeko morituma kudhorobha
Varikudhorobha murisvitse kuRhodene
Kuti Chigaro chiri kuuya muMasvingo mangwana
Kana mune huku takurai musazonzwa nzara nokuseka
Muchiti mukamboseka motsengera yehuku
Mukamboseka monwira zvinotapira
Ini ndichingodero kudavadika, imi muchingoseka
Kana zvenyu mukasazotadziswa kuombera kutenda kurapwa.

Comments

Popular posts from this blog

Chiuno Hachina Murombo Muzukuru