Guwerere reZIBF 2016 rauya nezvitsva

Director weCurriculum Development achitaura neumwe wevanyori vaive vakaungana pamusangano wekuratidzana mikana iri pakugadzurudzwa patsva pehurongwa hwedzidzo yekupuramairi nesekondari waikotsverwa neMinistry of Primary and Secondary Education yakabatana neZIBF mukukanga kwegore ra2016. Mufananidzo naTinashe Muchri 2016
Akafanobata chigaro chebhodhi resangano reZIBFA, Blazio Tafira iro rinorongedza huronongwa hweguwerere reZIBF anoti guwerere iri rauya nezvitsva muchikamu charo cha2016.

Achitaura pamusangano wekutura hurongwa hweZIBF 2016 wakaitirwa pamahofisi eZIBF munguva pfupi yadarika uhwo huchange huchimanya nedingindira rinoti, ‘Kusumudzira Chidokwadokwa Mukuverengera Budiriro Isingagumi’ (Igniting Interest in Reading for Sustainable Development’ kana zvichipindurwa kuShona, Tafireyi akati ZIBF yegore rino ine zvimwe zvati wedzerwei kupfuura pane zvagara zvichizivikanwa navatsigiri veguwerere iri.

“Makwikwi ezviperengo eJunior Achievers Competition echiperengo “B” akatanga gore radarika achange achienderera kuitwa gore rino, kuchange kune kanzvimbo kemitauro yemunyika ako kachatanga kuitwa gore rino kachidaidzwa kuti, Indigenous Languages Corner uye kuti kuchange kuchitengeswa mabhuku akaderedzeswa mitengo munguva yeguwerere rezviratidzwa zvemabhuku izvi,” akadaro Tafireyi.

Akawedzerawo achiti gadziriro yacho yava padanho repamusorosoro.

“Gadziriro yava padanho repamberimberi sezvo tiri mukati mukutambira mhiko kubva kuvatauri uye varatidziri vemabhuku nevanyori kubva kunyika dzemhiri kwemakungwa, mudunhu pamwe nevemunyika muno,” akadaro Tafireyi.

Zvakadaro hazvo, Tafireyi akati kubva zvino zvichienda mberi, ZIBFA inofanira kunangana zvakanyanya nekurongedza nzira dzinoiita kuti ugone kuwana mari yekufambisa basa kunze kweavo vagara vachivapa mari nerutsigiro kuitira kuti guwerere rezviratidzwa nehurukuro dzemabhuku rigonewo kuita sezvinoitwa nemamwe maguwerere akafanana naro akaita seFrankfurt Book Fair neThe Guadalajara Book Fair.

Tafireyi akatora mukana mumwewo kutenda masangano anotsigira ZIBFA nemari akaita seCulture Fund of Zimbabwe ichitsigirwa neSwedish International Development Cooperation Agency (SIDA) pamwe neDanish International Development Agency (DANIDA), Norcode/Kopinor uyewo Zimbabwe Book Publishers Association (ZBPA).


Zimbabwe International Book Fair musika unosanganira vanofarira mabhuku nekuverengwa kwavo vanosanganira vanyori, vatsikisi vemabhuku, vatengesi vemabhuku uye vaverengi vemabhuku. Ndipowo pamusika panotengeseswa kodzero dzokutsikisa mabhuku akatsikiswa munyika kuti agone kutsikiswa kune dzimwe nyika uyewo ndipo panosangana vanyori vachiita hurukuro dzine chekuita nekubasa nehupfumi hwavo.

Comments

Popular posts from this blog

Chiuno Hachina Murombo Muzukuru