Chibuku Road to Fame/ Mwezha wemukurumbira neChibuku

Vamwe vari bishi kutsvaka mukurumbira nekuridza magitare shasha iyi yaitotengesa rayo neUSD50. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2015.


Mbiri inoshandirwa pachokwadi, hazvina hazvo kuita mwaka uno. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2015

Zvinotoda zvidavado zvakasiyana-siyana kuti usumudze mukombe. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2015

Ndinobhururuka ndiwane yanguwo mbiri hama. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2015

Zvachinoita Chibuku kana chakubata. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2015

Changamire vakashaya akaviga, kwakutozoonekwawo nevaiva vainda kuChibuku Road to Fame. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2015 

Utsi hwenyama hauteyi. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2015

Handidzokeri ndakabata maoko. Muimbi weboka ravaimbi rakawana mubairo weChitatu paChibuku Road to Fame. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2015

Kushandira mukurumbira kunoda kuwirirana. Kunyangwe zvakapotsa hazvo mwaka uno. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2015

Comments

Popular posts from this blog

Chiuno Hachina Murombo Muzukuru