UTURU HWENYOKA HUNOWIRA MUVHU

Neo Batakhati munyori wenduriNhasi tine chimwe chikomo chinoda kugoverana mhute sezvamunoziva kuti zvikomo zvigarisani zvinotambidzana mhute. Tambirai chikomo chino. Nekufamba kwenguva tichapota tichiita saizvozvi kutambira zvikomo zvitsva zvinosahwiranawo neni.

UTURU HWENYOKA HUNOWIRA MUVHU

Uturu hwenyoka haubhururuke
nyangowuruka sei hunowira muvhu chete!
Ropa reshumba ringatyise kudarika remunhu?
Shumba nyangotyisa sei…,ropa rayo hariripe ngozi…
Hove nyangokura sei haitonge musango,
Rayo simba riri mumvura!
Ko ragwenyambira riri mumbira?
Rangu simba riri mupenzura… murunyoro rwangu!
Kana ndapakata,ndinoridza zvekare…
Hutsi hwejanyangwa huri mudundundu…
Hwanyanduri hunopwititidza vane meso!
Kutya kwangu! waendepi?
Ko iwe nhanzvamutaura… wabvepi?
Penzura yangu maenzanise, huya muruoko
Ndini wako nyanduri hauna umwe…
Ndini nyanduri, nyanduri ndini,
Rangu simba, resimba riri mukunyora ikoku!

© Neo Batakhati 2015

Comments

Popular posts from this blog

Chiuno Hachina Murombo Muzukuru