Mwanasikana

Akakuti uri wekuombera ndiani?
Muriwo, kuombera.
Upfu hwesadza, kuombera.
Hanzu dzokusimira, kuombera.
Ndiani akazokutusva kuombera?
Inga kare waimboomberwa wani!
Waunza mombe mumusha mawakaroorwa
Nokuumba hari,
Taiombera.
Washuzhira mhuri mugore rezhara nokuruka seme,
Taiombera.
Wavaka danga baba vomusha vaenda kundoshava,
Taiombera.
Vazukuru vaguta nenzungu nemutakura wenyimo
zvakabva mune yako tseu
Vaiombera.
Waunza mukuwasha aiumba ukama nesu,
Taiombera.
Nhasi zvauya sei mwanasikana?
Dzoka kwawakabva tiomberezve.
Dzokawo tikuridzire miridzo.
Miromo yedu inososonera kukupembedza.

Copyright Tinashe Muchuri 2004

Comments

Popular posts from this blog

Chiuno Hachina Murombo Muzukuru